Bærekraft

De globale bærekraftsutfordringene krever en felles innsats fra forbrukere, næringsliv og myndigheter. FNs bærekraftsmål er en felles, global arbeidsplan fram mot 2030 for myndigheter, sivilsamfunn og næringsliv.

Norsk Etikett har valgt en helhetlig og bred tilnærming til FNs bærekraftsmål og vil til enhver tid sørge for at vår drift er forenelig med målene. I tillegg har vi identifisert tre fokusområder hvor vi mener at Norsk Etikett i særlig grad skal utgjøre en forskjell. Vi skal:

  • Bidra til å begrense klimaendringer
  • Fremme en sirkulærøkonomi
  • Bidra til et likeverdig samfunn
colsust.png colsust.png

Overordnet innebærer dette at vi vil:
caps caps

Norsk Etikett og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022, og Norsk Etikett er et av omtrent 9000 norske selskaper som omfattes av loven. Lovens formål er å skape åpenhet rundt hvordan selskaper jobber med menneskerettigheter, og hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres.

Norsk Etikett har forpliktet seg for å jobbe for en bærekraftig fremtid. Arbeidet med Åpenhetsloven er en del av dette arbeidet. Dersom dere har spørsmål knyttet til Åpenhetsloven og hvordan vi arbeidet med dette kan dere ta kontakt på baerekraft@norsketikett.no

Åpenhetsloven